Ημερομηνία & Τόπος Διεξαγωγής
03 – 06 Μαίου 2018
Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο
Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, 115 21 Αθήνα


Συνεδριακές Αίθουσες
Ν. Σκαλκώτας, ΜC2, MC3 Επίσημη γλώσσα
Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική. 

Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης
Το Συνέδριο θα μοριοδοτηθεί με μόρια αναγνωρισμένα από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
 
Πιστοποιητικά Παρακολούθησης
Για την παραλαβή του πιστοποιητικού απαιτείται η παρακολούθηση του 60% του συνολικού χρόνου του επιστημονικού προγράμματος. 

Κονκάρδες Συνέδρων
Οι κονκάρδες θα φέρουν barcode και θα σκανάρονται από ειδικό μηχάνημα κατά την είσοδο και έξοδο των συνέδρων από τις συνεδριακές αίθουσες. Με τον τρόπο αυτό θα γίνεται καταμέτρηση των ωρών παρακολούθησης για κάθε σύνεδρο το οποίο αποτελεί το βασικό κριτήριο για τη διάθεση των μορίων και των πιστοποιητικών παρακολούθησης, βάσει της ισχύουσας εγκυκλίου του ΕΟΦ.

Εμπορική Έκθεση
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων & ιατρικού εξοπλισμού, στο Foyer της 
“Ν. Σκαλκώτα”, χώρο ειδικά διαμορφωμένο και με άμεση πρόσβαση στις αίθουσες του Συνεδρίου. 

 

 Εκθεσιακός Χώρος

 

Φωτογραφίες & Βίντεο Συνεδρίου
Για το φωτογραφικό υλικό του συνεδρίου πατήστε εδώ