Πρόεδρος Παπαγιάννη Αικατερίνη
Αντιπρόεδρος Αποστόλου Θεοφάνης
Γεν. Γραμματέας Μπαμίχας Γεράσιμος
Ειδ. Γραμματέας Ανδρίκος Αιμίλιος
Ταμίας Φραγκίδης Στυλιανός
Μέλη Χατζηγιαννακός Δημήτριος
  Μαρινάκη Σμαράγδη