Πρόεδρος Μπολέτης Ν. Ιωάννης
Μέλη Βάϊος Βασίλειος
  Βλαχάκος Δημήτριος
  Λιακόπουλος Βασίλειος 
  Μαρινάκη Σμαράγδη
  Ντουνούση Ευαγγελία
   Παπαγιάννη Αικατερίνη
  Πατεινάκης Παναγιώτης
  Σαραφίδης Παντελής
  Στυλιανού Κωνσταντίνος